Μέθοδος Διδασκαλίας

Sistema Dinzel

H µέθοδος διδασκαλίας της Catedral είναι το γνωστό «SISTEMA DINZEL», των µεγάλων Μαέστρων Rodolfo και Gloria Dinzel, το οποίο διδάσκουµε στην Ελλαδα ως επίσηµοι εκπρόσωποί του. Αυτό το σύστηµα διδάσκεται επίσης στο CETBA (Centro Educativo del Tango de Buenos Aires) και σε άλλες σηµαντικές σχολές τάνγκο στον κόσµο.

Το σύστηµα Dinzel είναι το αποτέλεσµα πολλών ετών παρατήρησης, έρευνας και µετάδοσης του χορού Tango, που αναπτύχθηκε από τον Rodolfo και την Gloria Dinzel. Είναι µια συλλογή από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την αισθητική του Tango Argentino. Το αποτέλεσµα είναι µια λεπτοµερής τεχνική που επιτρέπει σε κάθε µαθητή να οικοδοµήσει τη δική του δυναµική και τη δική του προσωπικότητα µέσα σε µια οµάδα.

Το σύστηµα Dinzel εντοπίζει τον αυτοσχεδιασµό ως τον κυρίαρχο λίθο στο οικοδόµηµα που λέγεται Tango, ο οποίος επιτρέπει στον καθένα να χορεύει ελεύθερα αλλά µε σεβασµό ο ένας προς τον άλλον, µοιράζοντας τον ίδιο χώρο και χρόνο…….

«Η µόνη αλήθεια είναι η ελευθερία, το ένστικτο του ανθρώπου που εκφράζεται µέσα στο Tango ως ένα δυναµικό σύµβολο και χρησιµοποιεί τον αυτοσχεδιασµό ως µοναδική µηχανική του.» Rodolfo Dinzel